Photos » taxi » WTC Ground Zero, NYC

Taken on: 2008-08-30 11:32:14