Photos » laborday » The Apollo, Harlem, NYC

Taken on: 2008-08-31 11:58:46