Photos » laborday » 30 Rock, NYC

Taken on: 2008-08-31 15:14:53