Photos » Seattle, 2008 » Seattle Skyline, Black and White

Taken on: 2008-08-08 16:26:04